Rajkumar Bharathi "Bharatiyar Songs" / Karpaka Vinayaka - Natakurinji, Saagaa Varam - Dharmavati, Bhaaratha Samudaayam - Behag, Manadil Urudi - Shankarabharanam, Kayile - Charukesi, Thillana - Brindavani / Violin: Usha Rajagopalan, etc. (ADD)