Radha Jayalakshmi / Ragas: Hamsadhwani - Mooladhara Moorthi, Vasantha - Seethamma Maayamma, Darbar - Mundhu Venuka, Mohanam - Mayil Vahana, Navarasa Kannada - Ninnu Vina, Hindola Vasantham - Santhana Rama Swamiram, Sankarabharanamk, Hamsanandhi, etc.