R.K. Srikanthan "Maestros Choice Part 1" / Ragas: Chamaram - Siddhivinayakam, Saveri - Karikalabha, Vegavahini - Vinayaka Vighna, Begada - Vallabha, Malahari - Panchamatanga, Todi - Sri Maha Ganapathim (DDD)