Purely Nachural 8 / Anakhi - Umbhi, Sahara - Dhol Panjabian, DV8 - Giddha Vich, Saqi - Sajana, Sukhi Lalli - Phawara, Achanak - Nakra & Lak Noo, Kuldip Manak - Jind Mahi, Saqi - Sir Dukh Da, Lost In India - True Colours, Sonie Ni Sonie Video