Purely Nachural 6 / Sahara - Vasak, Sameera - Ena Akian, Saqi - Jija Lak, Achanak - Achanak In The House & Bhabee Das Puch Ke, Shaktee - Ke Marajee, Avtar Maniac - The Threesome, Suki Lalli - Pagee Phartoo, Amar/Achanak - Boliyan, etc.