Purely Nachural 3 / Eshara - Bachke, Panjabi MC - Hai Lachea, Avtar Maniac - Ektara, Culture In the Mix - Bhangra Fever, Saqi - Sar Dukh Da, Achanak - Chak Song, Shaktee - Nach Samble Ke, Sameera - Akian, Santara - Sholan Da Boota, Anakhi - Sun Beliyo,..