Pure Chaos / Avtar Maniac - Jai Nee Hai, Achanak - Bhangra Pa & Tappe, Sahara - Mele Wich Boliyan, Saqi - Jiji Sali, Sameera - Bola Kau