Punjabi Dance Anthems Vol.3 (The Remix Factory) Tarannum Naz - Tere Mukhray Da Kala Til, Doray Khich Ke / Humera Channa & Farooq Shad - Kalli Sawari / Farooq Shad - Sadqay Main Jawan / Azra Jehan - Kala Shiah Kala & Pyar Naloon Pyare, etc.