Prasant Radhakrishnan (Saxophone) "Swara Sudha" / Ragas: Hamsadhwani - Vathapi, Sree - Entharo, Hamsanandi - Paavanaguru, Mohana - Mohana Rama, Kalyana Vasantha - Naadhaloludai, Revathy - Bo! Shambo / Violin: Embar S. Kannan / Disciple of Kadri Gopalnath