Prasanna "Guitar Indian Style" / Ragas: Kannada - Varnam, Mohanakalyani - Siddhi Vinayakam, Reetigowla - Janani Ninnuvina, Madyamavathi - Ragam Tanam Pallavi, Ahir Bhairavi - Pibare Ramarasam / Violin: Embar S. Kannan / Mridangam: Srimushnam Raja Rao