Prarthana (Tagore) / Sarthak Karo Sadhano, Antar Mamo Bikasita, He Mahajiban He Mahamaran, Dhai Jeno Mor Sakal Bhalobasha, Gabo Tomar Sure, Duare Dao More Rakhia, Drarao Amar Ankhir Age, Amar Bichar Tumi Karo, Jadi E Amar Hridhaya Duar, etc.