O.S. Thyagarajan / Ragas: Gowlai - Pranamamyaham, Manohari - Parithapamu, Pantuvarali - Senapathe Palayamam, Kambhoji - Evari Mata, Behag - Momu Joopara Krishna