O.S. Thyagarajan / Ragas: Gowla - Saranaagathi, Kannada Gowla - Sogasu Juda, Bilahari - Kanu Gontini, Shanmukhapriya - Om Saravana Bhava, Sahana - Vandanamu, Hamsanadam - Bantureethi, Khambhoji - Thiruvadi Saranam, Mukhari - Endrikku Sivakrupa (ADD)