Narmada (Violin) "Dharohar" / Ragas: Hamsadwani, Atana, Lathangi, Lalitha Panchamam, Shankarabharanam, Desh, Hindolam / Mridangam: Mannargudi Easwaran / Tanpura: G. Suresh Kumar [65 mins.]