Namagiripettai Krishnan (Nadaswaram) / Ragas: Nattai - Gnanavinayagane, Janaranjini - Vidajalathura, Saramathi - Mokshamu Galada, Thodi - Jesinathella, Kalyana Vasantham - Nadhaloludai, Kalyani - Vasudevayani, Hindolam, Ranjini, Tharangini, Kapi (ADD)