Nadhaswara Samrat Sheik Chinna Moulana / Ragas: Kedaram - Anandha Natana Prakasam, Hemavati - Sivanukilaya, Neelambari - Amba Neelayadhakshi, Kambhoji - Elara Krishna, Purvi Kalyani - Meenakshi Me Mudham, Kapi - Parlanna Matta, Sindhu Bhairavi, etc.