Nabine Prabine by Pilu Bhattacharya & Amar Paul / Aha Re Nandalal, Bang Bang Bange Jataner Bang, Dheklam Shunlam Kichui, Dhekhechi Rupsagare, Shudhu Ki Allah Bale, Kabe Jabe Giriraj, Sajaiya Dao, Prabhato Samaye Shachir, Aaste Thunlan Garir, etc. (DDD)