N. Ravikiran "Young Star of Gottuvadyam" / Ragas: Hamsadhwani, Simhendra Madhyamam, Ananda Bhairavi, Shankarabharanam - Alap - Krit - Duet, Sindhu Bhairavi / Mridangam: Trichur R. Mohan / Ghatam: T.H. Subashchandran [60 Mins.] (DDD)