Manjit Pappi "Aakh Mastani" / Dass, Jawani, Lok, Sadak, Ghagra, Bhabhi, Mulagaat, Pyar