Mallika & Jyoti "Akh Da Nishana" / Nishana, Sapp, Peengh, Lakk Patla, Laachiyaan, Nachne Nu, Driver Yara, Simmiye, Vadhaiyaan, Vang Vargi / Plus 4 Bonus Tracks - Kainthewala, Baddama Wali Kheer, Nachana, Chunni