Malkit Singh "Hai Shava" / Hai Shava, Jat Bhangray Paonday, Sun Daroo Diyie Botlay, Ooi Baba, Murh Watnan Noon Awan, Dhol Ton Bina, Yaar Da Truk, Bangayee Mem Kurhi