Maharajapuram Viswanatha Iyer / Ragas: Mohanam - Mohanarama, Vasantha - Seethamma Mayamma, Hindolam - Saamaja Varagamana, Vasantham - Raara Seetha Rama, Kalyani - Paarengum, Pantuvarali - Niththiraiyil, Thodi - Kadhanuvariki, Harikamboji, etc.