Madurai T.N. Seshagopalan (Veena) Ragas: Kamalamanohari - Kanja Dalaaya, Kamas - Sujana Jeevana, Reethigowla - Janani Ninuvina, Dehi Simharavam - Sri Kanthimathim, Behag - Nirupamaana / Mridangam: Srimushnam V. Raja Rao / Ghatam: E.M. Subramaniam (ADD)