Madurai T.N. Seshagopalan (Veena) Ragas: Kamalamanohari - Kanja Dalaaya, Kamas - Sujana Jeevana, Reethi Gowla - Janani Ninuvina, Hemavathi - Sri Kanthimathim, Behag - Nirupamaana / Violin: Srimushnam V. Raja Rao / Ghatam: E.M. Subrahmanyam (ADD)