Madurai M.P.N. Sethuraman & Madurai M.P.N. Ponnuswamy (Nadhaswaram) Ragas: Panthuvarali - Sarasaaksha, Thodi - Thamathamen, Kathana Kuthoohalam - Raghuvamsasudha, Sankarabharanam - Swararagasudha, Malayamarutham - Manasa Etulortune, Behag, etc.