M.S. Subbulakshmi- Live Recording at the United Nations on 23rd October 1966 / Harikambhoji - Rama Nannu Brovara, Sankarabharanam - Saroja Dala Netri, Brindavana Saranga - Rangapura Vihara, Panthuvarali - Sarasaksha, etc. (2 CD set)