M.P.N. Sethuraman & M.P.N. Ponnuswamy "Nadhaswaram" / Ragas: Nattai - Gnana Vinayakane, Sri - Endaro Mahanubhavulu, Mohanam - Sadha Baliah, Tharangini - Maye, Bilahari - Iththanai Nal Enna, Nattakurinji - Papam Akala, Mayamalava, Sama, etc.