M.L. Vasanthakumari "The Legend" / Ragas: Chenchukambhoji - Vararaga Laya, Jayanthasri - Marugelara, Arabhi - O Rajeevaksha, Pantuvarali - Raghuvara, Suddha Dhanyasi - Azhaga Azhaga, Dhannuka - Theliyaru Rama, Behag - Maruganin Maru Peyar Azhagu