M. Lalitha & M. Nandini "Vibrant Violins" / Ragas: Abhogi - Evari Bhodhana, Hamsadhwani - Vathapi Ganapathim, Revathi - Sri Lakshmi Narayana, Keeravani - Kalikiyunte Katha, Hindolam - Thillana / Mridangam: Srimushnam V. Raja Rao, etc. (ADD)