M. Chandrasekharan & Kumari Bharathi (Violin) Ragas: Gowla - Pranamamyaham, Ganamurthi - Gaana Murthe, Kedaram - Bhajanaseyave, Jaunpuri - Eppovaruvaro, Bhimpalas - Kandan Karunai, Shanmukhapriya - Ragam Thanam Pallavi, English Note, Madhyamavathi (ADD)