Lalitha Seshadri "Jaya Jaya Devi" / Ganesha Sthuthi (Sanskrit) / Abala (Telugu) / Palisamma (Kannada) / Danam Tharum (Tamil) / Mahalakshmi (Tamil) / Lalitha Poorna (Sanskrit) / Varamaruluga Maye (Malayalam) / Sweta Padmasana (Sanskrit), etc. / 14 Tracks