Kunnakudi Vaidyanathan (Violin) "Naada Asmbhrama" (An Orchestral Celebration) / Vatapi Ganapatim Bhaje, Bantu Reeti, Bhavanutha, Rama Neeve, Nagumomu, Raghuvamsa Suta, Nadaloludai, Brahmam Okate, Bhagyada Lakshmi / Keyboard: Shyam & Murugananadam, etc.