Kamsin (Music: Mahesh Kishor) & Sone Ki Lanka (Music: Anand Milind) 1992 films