Kadri Gopalnath (Saxophone) Ragas: Arabhi - Pahi Parvatha, Bindumalini - Entha Muddo , Amruthavarshini - Sudhamayi, Karaharapriya - Rama Nee Samanam, Hindolam - Dasa Dasara Maneya / Saxophone: K. Gopalakrishnan / Clarionet: T.N.V. Swamy (ADD)