Kadri Gopalnath (Saxophone) "A Sojourn" / Ragas: Mohanam, Kalyana Vasantham, Misra Mand, Kapi, Bhairavi, Urjari Thodi, Nattakurunji, Yaman / Violin: A. Kanyakumari / Tabla: Vishwanathan Nakode / Morsing: B. Rajasekar / Flute: B.V. Balasai