Jinder Jinda "Back To Front" (Music: Kiss N Tell) Ghuggi Kain, Chori Haryana Ki, Jatt Pendoo, Sharabhi, Chimta, Akh Nal Akh