Jayashankar (Nadhaswaram) & Valayapatti (Thavil) Ragas: Abhogi - Nannubrovani, Begada - Vallabha, Sahana - Vandanamu Raghuvandanamu, Devagandhari - Ksheerasagara, Thavil Thani Avarthanam, Kanada - Sukhi Yavaro, Dhanasri - Seesaganga, etc.