Jaswinder Brar "Ranjha Jogi Ho Gaya.." / Ranjha Jogi Ho Gaya, Dil Torhan Di Saza, Digda Gali Chon, Pyar Bhull Gaya, Rabba Chann Na Charhain, Kaddi Na Ma Di Gaal, Gabhru Jawan Putt, Suchcha - Balviro (Lokgatha) / Co. Singer - Harman Deep (DDD)