Hyderabad Bros. (D. Seshachary & D. Raghavachary) Ragas: Revagupthi - Purushothamudaveevu, Saranga - Arunachalanatham, Pantuvarali - Sarasaksha, Thodi - Kaddanuvariki, Mand - Nanda Nanda / Violin: T.K.V. Ramanuja Charyulu / Mridangam: K.V. Prasad