Hemanta Mukherjee "Ki Gabo Ami Ki Shunabo" (Tagore) / Keno Chokher Jale Bhijiye Dilem Na, Mon Mor Megher Sangi, Ami Jwalbo Na Mor Batayane, Mone Ki Dwidha Rekhe Gele Chole, Amar Hriday Tomar Apan Hater, Tui Phele Esechhish Kaare, etc.