Gems Of Tyagaraja Vol.3 / T.V.Sankaranarayanan - Marukelara, Maharajapuram Santhanam - Mokshamu Galada, D.K.Jayaraman - Kana Kana Ruchira, Priya Sisters - Raara Maa Inti, Sudha Raghunathan - Raghuvara Nannu, Bombay Sisters - Rama Kodanda Rama, etc. (ADD)