Geetha Ramanathan Bennett "Veena Virtuosa" / Ragas: Kapi - Varnam, Begada - Vallabanayakasya, Vachaspati - Paraathpara, Atana - Anupamagunambudim, Jingla - Anadudanuganu, Chakravakam - Ragam Tanam Pallavi, Janasammodini - Govinda Ninna /Ghatam: S. Kartik