Geetashree Sandhya Mukherjee "Ki Kori Sajani" (Modern) / Ki Kori Sajani, Bajubandh Khule Khule Jai, Katena Biraheri Raat, Ami Taar Chhalanai, Khola Akash Ki, O Neel Neel Pakhi, Kichhu Aar Kahibo Na, Gahana Raati Ghanai, Sajani Go Sajani, etc. (ADD)