Ganesh Kumaresh (Violin) Ragas: Hamsadhwani - Vathapi Ganapathim, Suddha Saveri - Dharini, Suddha Seemanthini - Janaki Ramana, Nagaswarali - Sri Sankara Guru Varnam, Kadanakuthuhalam - Raghu Vamsa Sudha, Mohanam - Bhavanutha, Kalyani, Kanada (ADD)