Ganesh Kumaresh "Violin Duet" / Ragas: Mohana Kalyani - Siddhi Vinayakam, Sudha Dhanyasi - Sri Parthasarathy, Kamas - Seethapathe, Ragamalika - Ranjani Mala, Bhairavi - Yaro Ivar Yaro, Mishra Kapi - Bhali Bhali Rama, Madhuvanti - Naadritim, etc. (DDD)