Gaane Gaane Aaro Chhara (Nursery Rhymes) (Music: Sufika Rahman) Sayari Das - Ek Je Achhe Majar Desh, Banasree Sengupta - Kolkatar Haalkhata, Manashi Mukherjee - Chowringhee, Mehuli Thakur - Shahid Minar, Sufika Rahman - Birla Taramandal, Payel Kar, etc.