Firoza Begum "Sunya-E-Buke" (Nazrul) / Badhu Mitilo Na, Adho Dharani, Janam Janam, Ekela Gori Joto Phul, Katha Kao, Bharia Paran, Chokh Gelo, Nayan Bhara, Sunya E Bukey, More Pratham, Bhese Ashe Sudur Smritir (ADD)