Eki Prem ? Naa Ki Abhinoy by Anuradha Paudwal / Eki Prem, Jeevan Nodir, Bandhini Hriday, Andhakar, Eki Prem, Kakhono Megh, Akash Jodi, Kachhe Aachho, Kato Path, Jeevan Nodir