E. Gayathri "Veena Vandhanam" / Ragas: Nattai - Re Re Manasa Bajare, Arabhi - Palimpa, Vijaya Nagari - Vijayambike, Kedaram - Samayamidhe, Koshalam - Hari Hara Sudha Palayamam, Madhyamaravali, etc.