E. Gayathri (Veena) Ragas: Varnam - Sami Idi Velakadu, Mayamalavagowla - Thulasi Dala, Mohana Kalyani - Seve Srikantham, Malavi - Idi Nyayama, Suddha Dhanyasi - Sri Parthasarathy, Varali - Kavava, Kapi - Radha Mukha Kamalam, Hindolam, Arabhi, etc. (ADD)